- Nyt medlem

NYHEDER

KALENDER

Vi vurderer menneskelige kvaliteter højt når vi ansætter trænere / hjælpetrænere i klubben.
Vigtigt i konkurrencesvømning er, at man har en vilje at vinde. At træneren har blik for teknik er helt afgørende, uden det er man ingenting på bassinkanten.
Der skal også være nogle menneskelige kvaliteter på plads:

1) Rummelighed.
Vores trænere skal simpelthen som udgangspunkt naturligt kunne rumme ethvert individ som vi har i klubben. Alle individer har en værdi i sig selv og skal derfor behandles derefter. Samtidligt skal det i K-afdelingen være sådan, at svømmeren selv skal have et drive nok, til at kunne udvikles. Der ER forskel mellem K- og S-afdelingen. Men alle mennesker skal blive set og kunne kommunikere.

2) Engagement:
Vores trænere skal brænde for at have med svømning og mennesker at gøre. Det skal lyse ud af trænere, at de kan lide deres arbejde også på de dage, hvor de er trætte eller uoplagte. Humør smitter som bekendt. Positiv kritik gør, at vi kommer længere. I konkurrenceafdelingen spørger vi efter en tydelig vilje til at vinde. Det er jo en del af vores målsætninger.

 3) Tillidsskabende. Vores trænere skal via en sikker og rolig fremtoning skabe tryghed for medlemmer og forældre i hallen. En svømmehal kan være et farligt sted og der skal derfor være orden i sagerne. Tillid også vigtigt for at skabe det miljø der skal til for at udvikle topsvømmere / potentielle topsvømmere.

4) Serviceminded:
Forældre og medlemmer af vores klub kan have forventning om, at de ansatte i klubben kan og vil yde en vis form for service i form af svar på spørgsmål og henvendelser.

5) Ansvarlighed:
Vores trænere skal tage opgaven på sig. Det vil sige, at de møder veloplagte og forberedte op til undervisningen. Og at de tager ansvaret hvis der sker uheld i hallen.

6) Udviklingsorienterede:
Vi kan altid blive bedre i LSK. Derfor forventes det af trænerne, at de aktivt deltager i vores trænermøder, at de deltager i interne og eksterne kurser samt at de efter bedste evne kvalificerer den faglige diskussion i klubben. Fx skal trænerne respondere på udsendte artikler, artikler der vil blive diskuteret på næste trænermøde. Trænerne skal også i sin rolle af ansatte, bidrage til at fylde den bog / database med øvelser klubbens skal oprette – Lyngbymodellen. Det er vigtigt at træneren er opmærksom på, at vi er et trænerteam som fælles arbejder for at udvikle svømmernes evner. Man bør diskutere på tværs af trænerteamet.

7) Fokuserede:
Vores trænere er fokuserede på undervisningsopgaven. Det vil sige, at træneren enten er i vandet eller på kanten klar med fejlretning og instruktioner. Træneren skal være en del af et udviklende miljø, fx være med til at producere nye øvelser. Det skal være tydeligt at man brænder for opgaven at være træner. Motivation smitter.