- Nyt medlem

NYHEDER

KALENDER

1) Rummelighed.
Vores trænere skal som udgangspunkt naturligt kunne rumme ethvert barn, som vi har i klubben. Alle børn har værdi i sig selv og skal behandles med respekt derefter.

2) Engagement.
Vores trænere skal brænde for, at have med svømning og med undervisning af børn at gøre. Det skal lyse ud af trænerne, at de kan lide deres arbejde også på de dage, hvor man er træt eller uoplagt. Humør smitter som bekendt.

3) Tillidsskabere.
Vores trænere skal via en sikker og rolig fremtoning skabe tryghed for børn og forældre i hallen. En svømmehal kan være et farligt sted og der skal derfor være orden i sagerne.

4) Serviceminded.
Forældre og medlemmer af vores klub kan have forventning om, at de ansatte i klubben kan og vil yde en vis form for service i form af svar på spørgsmål og henvendelser.

5) Ansvarlighed.
Vores trænere skal tage opgaven på sig. Det vil sige, at de møder veloplagte og forberedte op til undervisningen. At de agerer ansvarligt, hvis der sker uheld i hallen.

6) Udviklingsorienterede.
Vi kan altid blive bedre. Derfor forventes det af trænerne, at de deltager i vores trænermøder, at de deltager i interne og eksterne kurser samt at de efter bedste evne kvalificerer den faglige dikussion i klubben. Der skal samtidig være en vilje til, at ville udvikle sin trænergerning.

7) Fokuserede.
Vores trænere er fokuserede på undervisningsopgaven. Det vil sige, at trænerene enten er i vandet eller på kanten klar med fejlretnng og instruktioner og ikke har gang i en masse andre ting (spisning, mobiltelefoni osv.)