- Nyt medlem

NYHEDER

KALENDER

 Hvad får du som sponsor

Et samarbejde med Lyngby Svømmeklub (forkortet LSK) er også et samarbejde med dansk svømning og Danmarks 2. største idrætsgren jf. DIF medlemsstatistik 

Men et samarbejde med LSK er også et samarbejde om de værdier, der findes i klubben.

ANSVARLIGHED / SIKKERHED:
LSK er en klub hvor man tager sig af hinanden og hjælper hinanden til at skabe sikre rammer for klubbens udvikling. LSK lærer alle børn at svømme og giver dem sikkerhed til at begå sig i og ved vand. LSK sikrer tilbud til alle, uanset etnisk baggrund. LSK ønsker at forældre til svømmerne tager medansvar for klubben og deltager i klubbens frivillige arbejde. LSK ønsker at drive sin klub på en ansvarlig måde mht. økonomi, rammer og sportslige ambitioner.

SUNDHED / ENERGI
LSK ønsker at sikre børn og unges sundhed ved at motivere alle børn til fysisk og sportslig udfoldelse. LSK motiverer børn og unge ved at tilbyde sjov fysisk og sportslig udfoldelse LSK skaber sociale rammer omkring svømningen, der får interesserede svømmere til at fastholde svømning som konkurrence- og motionssport.

PRÆSTATIONER / PERFORMANCE
LSK ønsker at tilknytte de allerbedste trænere og ledere. LSK gør det muligt for elitesvømmere at udfordre deres sportslige talent. LSK’s trænere, ledere og administrative medarbejderne ønsker at yde en ekstra indsats, der både er professionel og imødekommende.