- Nyt medlem

NYHEDER

KALENDER

 
Hvad er LSK Støtte  
LSK Støtte er en kontant støtte fra Lyngby Svømmeklub til svømmere i klubbens konkurrence-afdeling. LSK Støtte udbetales som B-indkomst direkte til svømmerens bankkonto, uden fratræk af A-skat eller AM-bidrag. Såfremt LSK Støtten benyttes til dækning af udgifter relateret til svømning, kan den skattemæssige værdi af støtten nedsættes eller falde helt bort, se nedenfor.

 
Hvem kan modtage
LSK Støtte
Alle svømmere i LSKs konkurrenceafdeling kan modtage LSK Støtte.

Kriterier for tildeling af LSK Støtte

Tildeling af LSK Støtte tildeles af LSKs Bestyrelse til svømmere, som har udmærket sig sportsligt eller på anden måde, f.eks. ved en ekstraordinær frivillig indsats f.eks. i forbindelse med Aquacamp, LSKs hjemmeside, til stævner eller andre aktiviteter i LSK.
 
Personlige sponsorater
 
LSK giver svømmerne mulighed for at tegne personlige sponsorater, som indebærer at en sponsor betaler et beløb til LSK, hvoraf 50% bliver betalt videre til svømmeren i form af LSK Støtte.
Til tegning af sponsorater anvendes skabelonen på bagsiden af dette informationsark.

Hvad kan LSK Støtte bruges til  
LSK Støtte kan benyttes til dækning af udgifter til sportstøj, udstyr og rekvisitter, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med konkurrencer, stævner og lign., transportudgifter til træning og udgifter til fysioterapi, massage m.v. På den måde vil den skattemæssige værdi af støtten nedsættes eller falde helt bort.
LSK Støtte kan IKKE bruges til betaling af kontingent eller til betaling af udgifter af privat karakter, der ikke er direkte forbundne med hobbyvirksomheden, fx daglige udgifter til mad.
Skattemæssig behandling af LSK Støtte
Fritidsbeskæftigelse som svømmer kan anses som hobbyvirksomhed. Udgifter afholdt i forbindelse med svømning kan således modregnes de opnåede skattepligtige indtægter fra svømningen, herunder LSK Støtte. Et eventuelt overskud beskattes som personlig indkomst, mens et eventuelt underskud betragtes som en ikke-fradragsberettiget privatudgift.

Hvis LSK Støtten samt øvrige indtægter fra svømning overstiger svømmerens udgifter til svømning i et givet skatteår, skal netto overskuddet selvangives til beskatning. Hvis derimod udgifterne overstiger indtægterne er det ikke nødvendigt at angive på selvangivelsen. Her vil det være tilstrækkeligt at svømmeren gemmer bilag for de afholdte udgifter til eventuel dokumentation for den manglende skattepligt.
Bilag skal gemmes i 4 år for at være på den sikre side.