- Nyt medlem

NYHEDER

KALENDER

Vil du være sponsor i LSK og have dit firmas logo på klubtøjet?
Vi har i sponsorudvalget fået henvendelse angående sponsorat af klubtøj til specifikke hold. Sponsorudvalget vil gerne give alle hold lige muligheder. Nedenfor kan du se de muligheder vi opstiller:

Klubsponsor
Som klubsponsor får du dit firmas logo på alle T-shirts og shorts som K- afdelings svømmere, trænere (i K- og S-afd.), holdledere og andet personale benytter. Dit logo placeres på forsiden af T-shirt og på fronten af shorts. Det betyder at dit firmas logo bliver eksponeret på est. 150-180 T-shirts og shorts. Du får ligeledes dit logo på LSK hjemmeside. Endelig vil dit logo komme på den Sponsortavle, som Klubsponsor, der bliver sat op på Trongården. Dit sponsorrat går til aktiviteter for hele Lyngby Svømmeklub. Et sponsorrat til hele Lyngby Svømmeklub starter ved kr. 40.000.- plus trykkeprisen på tøjet. Klubsponsorrat gælder for 1 sæson.

Holdsponsor
Som Holdsponsor får du – hvis du ønsker det - dit logo på svømmernes T-shirt på dit hold. Konkret får dit logo plads på svømmernes T-shirt efter aftale med sponsorudvalget, det kan være på ryggen eller ærmet. Du får ligeledes dit logo på LSK hjemmeside. Endelig vil dit logo komme på den Sponsortavle, som holdsponsor, der bliver sat op på Trongården. Dit sponsorat går direkte til svømmernes klubtøj. Dvs. jo større sponsorat – jo mindre skal svømmerne selv betale for klubtøjet. Et sponsorat til et specifikt hold starter ved kr. 10.000 plus trykkeprisen på tøjet. Holdsponsorat gælder for 1 sæson. Der vil blive udarbejdet en aftale mellem sponsor og LSK.

Eventsponsor
Som eventsponsor får du – hvis du ønsker det - dit logo på svømmernes T-shirt der er lavet til en konkret event, det kan være DM eller Østdanske mesterskaber. Det kan evt. også være en træningslejr eller lign. Konkret får dit logo plads på svømmernes T-shirt efter aftale med sponsorudvalget, det kan være på ryggen eller ærmet. Du får ligeledes dit logo på LSK hjemmeside. Endelig vil dit logo komme på den Sponsortavle, som eventsponsor, der bliver sat op på Trongården. Dit sponsorat går direkte til svømmernes event. dvs. jo større sponsorat – jo mindre skal svømmerne selv betale for eventen. Et sponsorat til en specifik event starter ved 5.000 kr. plus trykkeprisen på tøjet.

Praktik.
Hvis du kunne tænke dig at blive sponsor i Lyngby Svømmeklub – eller du kender et firma der vil – kan du tage fat i Ken Bjørnholdt på mail eller tlf. 2030 1980 eller Mads Claussen på mail eller klubbens kontor.

Med venlig hilsen Sponsorudvalget