- Nyt medlem

NYHEDER

KALENDER

Lyngby Svømmeklubs konkurrenceafdeling består af EliteSkolen, Konkurrenceholdene (tidligere Sprint) og Mastersholdet.
EliteSkolen er yderligere opdelt i  ES1, ES2, ES3, og Medleyskolen MS1, MS2 og MS3
Konkurrenceholdene er fra sæson 2018-19 opdelt i K1 og K2
 
EliteSkolen følger Dansk Svømmeunions og Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept. Derfor er ES holdene også som udgangspunkt opdelt efter alder og niveau. Dansk Svømmeunions årgangsopdelinger betyder, at drengene  er et år ældre end pigerne i de forskellige grupper, i Lyngbys EliteSkole følges denne opdeling også så drengene på holdene typisk er et år ældre end pigerne. 

Krav til svømmeren i Eliteafdelingen
Lyngby Svømmeklub er en stor forening, hvilket kræver en effektiv organisation. Vi træner fysisk i samme hal, som også kommunens badegæster benytter, så vi har ikke kun os selv at tage hensyn til. Vi har ikke meget plads at gøre godt med på de attraktive tider. Når vi træner har hvert hold et begrænset antal baner at råde over, hvilket stiller krav til at deltagerne er organiseret i hold, som har nogenlunde samme niveau – det er ikke smart at blive overhalet eller skulle overhale hele tiden.

På alle ES holdene forventes et fremmøde på min. 80 %, herunder både træning og stævneaktivitet. Hvis svømmeren i en længere periode ikke møder til træning i denne grad, er vi nødt til at overveje om den fornødne interesse er tilstede. Der er altid en anden svømmer, der står og banker på og gerne vil ind.

I EliteSkolen bliver man tilbudt en plads ved sæsonstart i august, der er gældende til slutningen af sæsonen. Svømmeren er ikke garanteret en plads på samme eller næste niveau i den efterfølgende sæson. I praksis vil den ansvarshavende træner dog på forhånd gøre svømmeren og forældrene opmærksom på dette, så der er mulighed for at gøre en ekstra indsats og blive i EliteSkolen. Indplacering på de forskellige hold i den efterfølgende sæson drøftes og besluttes i klubbens oprykningsudvalg - typisk i juni måned.
 
Det internationale svømmeforbund bruger et pointsystem der gælder i hele verden og det gør LSK også brug af. Vi bruger svømmernes top pointscore, sammen med et gennemsnit af flere løb til at finde ud af, hvilket hold den enkelte svømmer passer bedst ind på. Derudover vurderer vi også svømmeren i social sammenhæng, biologisk modenhed, (tekniske) evner i de 4 stilarter og en række andre ting. I eliteafdelingen vurderes hver svømmer individuelt to gange årligt af hele trænergruppen for at være sikker på, at holdplaceringen er korrekt. Derudover vurderes svømmerens evner indenfor disse områder naturligvis løbende af trænerne på holdet.

Som svømmer i LSK er du en del af et stærkt svømme hold med et solidt trænerteam – så vi mener, at du får mindst ligeså meget retur, som du selv investerer i din svømning.

I den ånd har vi etableret 3 Eliteskolehold – og derudover 3 Medley-hold med svømmere, der lige nu er så unge at de endnu ikke satser på elitesvømning, men som man vurderer har evnerne til at kunne klare sig på ES-holdene på sigt.
 
på de 2 K-hold svømmer typisk de svømmere der enten ikke har fået mulighed for at forblive i det "egentlige" Eliteskolearbejde samt de svømmere der ikke længere har tid til de mange træninger men gerne vil forsætte med svømning på konkurrenceplan.
 
Masters er for svømmere på 25 år og derover 
 
Struktur for oprykning
 
Kan du ikke se plandiscen så klik her
 
 
For sæsonen 2018/19 ser træningstiderne således ud