- Nyt medlem

NYHEDER

KALENDER


 Administration og kontor:

 Åbningstider:

 Mandag - Onsdag - Fredag kl. 10 - 14

Trongårdsvej 48, porten, 
2800 Kgs. Lyngby
45874515 

Klubmanager, overordnet ansvarlig for klubbens daglige drift

 Administration, IT-udvalg og repræsentativ kommunal kontakt
Mads Claussen
50424218

Mian Poss
45874515
Mail: kontor@lsk.dk
 
 Leder af Svømmeskolen

Peter Stendys
61307677
Mail: stendys@gmail.com 
 
Bestyrelse:
   
Formand:
 
T-udvalg, Driftudvalg, Sponsorudvalg
 
Far til Ella, ES1
 
Claus Stenholt
51606060
 
Sekretær:
 
Driftudvalg, Officialsansvarlig, Lyngby Open Udvalg og Stævne & facilitetsudvalg:
 
Far til Simon og David K1            
Torben Hansen
40723567
Mail: torben.hansen.lsk@gmail.com 
 
Officialsudvalg, Driftsudvalg

Mor til Michael, ES2 
Birgit Halck
30484948
Mail: birgithalck@gmail.com  
 
Kontaktudvalg til LTK / FIL / Dansk Svømmeunion
 
Far til William, ES1, Bror, ES2 og Ellen, MS1
Jacob Textor-Brock
22115222
Mail: jacobbroch@gmail.com
 
Kasserer
 
Stævne & Facilitetsudvalg, Lyngby Open udvalg
 
Far til Lærke, ES2
Henrik V. Hansen
40455272
Mail: henrik.hansen@gunnebo.com
 
Breddeudvalg
    
Træner i klubben                                                                                                                                                                                  
Jens Bundesen
Mail: jens@lsk.dk
 
 
Medlem af bestyrelsen                                                                                                                                                                         Martin Peick-Kristensen
 
Medlem af sponsorudvalg, medlem af bestyrelsen:
 
Far til Emma, ES1 
Ken Bjørnholdt
20301980
Mail: sponsor@lsk.dk
 
 Udvalg
 


Sponsorudvalg:  
(Ansvarlig for sponsorarbejde, herunder events med indtjening til formål)

   
 Medlem af sponsorudvalg:

Ken Bjørnholdt
20301980
Mail: sponsor@lsk.dk
 
 
 Medlem af sponsorudvalg
 
Steen Niemann Madsen
25421262
 
Medlem af sponsorudvalg
 
Jonas-Juul-Olsen
jjo@minaltan.dk
 
T-udvalg
Beskrivelse følger efter møde i T-udvalg
 
              
               
 
 
Bestyrelsens repræsentant, Formand
            
Claus Stenholt  
 Ansvarlige trænere i konkurrenceafdelingen
 
 
 
 
Forælderrepræsentant
      
Charlotte Kaas Elmgreen
              
 
 Holdledere i konkurrenceafdelingen
 
(Deltager i et møde pr. kvartal) 
 
              
 
 Breddeudvalg: 
(Personale-ansvarlig for Svømmeskolen. Kompetent rådgivning og assistance til svømmeskolelederen. Sportslige linie for breddeidrætten. Forbereder og afvikler tiltag i svømmeskoleregi: Aqua camp, Ocean Rescue o.lign)
 
              
 
 Leder af Svømmeskolen
Peter Stendys
61307677
Mail: stendys@gmail.com
 
 
Bestyrelsens repræsentant,
 
  
Kontorleder
Mian Poss
23352131
Mail: kontor@lsk.dk          
 
Trænernes repræsentant
Jens Bundesen
Mail: jens@lsk.dk
 
Medlem af Breddeudvalg
Thomas Bo Søndergaard Madsen
Mail: thomas@vandpyt.dk
 
Medlem af Breddeudvalg
Christina Ørum-Hansen
Mail: christina@oerum-hansen.dk
 
 
Officialsudvalg:
(Ansvarlig for officials og påsætning til stævner internt / eksternt.)


              
 
 
Officialsansvarlig:
              
 Torben Hansen
40723567
Mail: torben.hansen.lsk@gmail.com              
 
Medlem af udvalg: 
            
Birgit Halck  
Stævne- og facilitetsudvalg:
(Vedligeholder drejebøger for alle typer stævner. I samråd med organisationen modne initiativer i forhold til nye stævner og nye faciliteter, eksempelvis særligt udstyr. Ansvarlig for interne stævner på Trongården: Klubmesterskaber, E47, Mini Medley Challenge etc. Ansvarlig for udstyr på Trongården.)


              

 
 
Trænerrepræsentant:          
 
Bestyrelsesrepræsentant:
              
Henrik V. Hansen
40455272
 
Bestyrelsesrepræsentant:
Torben Hansen
40723567
Mail: torben.hansen.lsk@gmail.com    

 
 
Driftudvalg
Mødes mellem bestyrelsesmøderne og sørger for den daglige drift   
  


 
Formand
Claus Stenholt             

 
 
Kasserer
             
Henrik Hansen  
Sekretær og næstformand                                  
Torben Hansen 
 
 
 
Arena Lyngby Open udvalg:
 
 
            

 
Stævneleder Lyngby Stadion og generel tovholder
Ken Bjørnholdt
20301980
Mail: fortstien2880@gmail.com         
 
Stævneleder Trongården
 
Dorte Niemann Madsen
 
Stævneleder Trongården                Henrik V. Hansen 
Bestyrelsesrepræsentant, Officialsansvarlig og tilmeldingskoordinator:
Torben Hansen
40723567
Mail: torben.hansen.lsk@gmail.com
 
Forælder
 
            
 
 
Lys / lyd, hjemmeside, m.m.
              
Steffen Klint
28540338
Mail: steffenklint@gmail.com
 
Kommunikationsudvalg:
(Ansvarlig for drift / vedligehold af Facebook, hjemmeside og kommunikation med pressen - husk, det er HELE klubben, som skriver på sitet)
 
 
Strategisk udvikler og kontakt til Klubmodul             

Kurt Borre Jacobsen
Mail: kurtborrejacobsen@gmail.com
 
Bestyrelsesrepræsentant Henrik V. Hansen
40455272
Mail: henrik.hansen@gunnebo.com
              
 
 
HTML styrmand
              
Steffen Klint
28540338
Mail: steffenklint@gmail.com
 
 
Kommune / FIL / Unionen:
(Ansvarlige for strategisk og repræsentativ kontakt til kommune og FIL)
               


              


Kontorleder
Mian Poss
45874515
Mail: kontor@lsk.dk
 
Bestyrelsesrepræsentant      
 
Jacob Textor-Brock

Bestyrelsesrepræsentant     
         
Nicklas Hammergart
 
IT-Udvalg:                        Vacant
 
Kontorleder Mian Poss
23352131
Mail: kontor@lsk.dk