Guldet vindes i hverdagens indsats

Sæsonen er startet men der er åben for tilmelding året rundt Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling

Lyngby Svømmeklub afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts måned, jfr. vores vedtægter. Nedenfor er gengivet dagsordenen fra vores vedtægter, som naturligvis ændrer sig i forhold til vedtagne varsler ifm. generalforsamlingen.

Dagsorden (standard fra vores vedtægter)

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forgangne år til godkendelse
 5. a. Godkendelse af evt. vederlag til bestyrelsen
  b. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af sekretær
 9. Valg af bestyrelsesmedlem
 10. Valg af eventuelle suppleanter
 11. Valg af ekstern revisor
 12. Eventuelt

Tidligere afholdte generalforsamlinger

Vi afholder en ordinær Generalforsamling hvert år (jfr. vores vedtægter). Nedenfor finder du referaterne fra vores Generalforsamlinger siden 2015.

Desuden vil vi fra og med 2020 lægge vores regnskaber på hjemmesiden: