Guldet vindes i hverdagens indsats

Sæsonen er startet men der er åben for tilmelding året rundt Læs mere

Generalforsamling indkaldelse 2022

Generalforsamling indkaldelse 2022

Varsel kommende generalforsamling

Lyngby Svømmeklub indkalder herved til ordinær generalforsamling 2022. Generalforsamlingen afholdes fysisk torsdag d.24. marts 2022, kl.19.00-21.00 på:

Trongårdsskolen,
Trongårdsvej 48,
Skoletorvet, 2800 Lyngby

Deadline for forslag der ønskes behandlet er torsdag den 3. marts kl. 12.00. Forslagene sendes på mail til kontor@lsk.dk.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forgangne år til godkendelse
 5. a. Godkendelse af evt. vederlag til bestyrelsen
  b. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7.  I lige år: valg af formand (for 2 år)
 8. I ulige år: valg af kasserer (for 2 år)
 9. I ulige år: valg af sekretær (for 2 år)
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
 11. Valg af suppleanter (for 1 år)
 12. Valg af ekstern revisor (for 1 år)
 13. Eventuelt

Tidligere afholdte generalforsamlinger

Vi afholder en ordinær Generalforsamling hvert år (jfr. vores vedtægter). Nedenfor finder du referaterne fra vores Generalforsamlinger siden 2015.