BESTYRELSE

2024-2025 

 

FORMAND NÆSTFORMAND
Jacob Nedergaard, formand@lsk.dk Torben Hansen
KASSERER MEDLEM
Kenneth Mollerup, kasserer@lsk.dk Martin Hartvigsen
MEDLEM MEDLEM
Anne Gammelgaard Tom Zøllner
MEDLEM MEDLEM
Pernille Feldt-Sørensen Maja Alling-Teilmann
MEDLEM  
Casper Hempel  
 
SUPPLEANT SUPPLEANT
Anna Udar Rikke Andersen
   
 

UDVALG OPDATERES I MARTS/APRIL

SPONSORUDVALG

Ansvarlig for den løbende dialog med sponsorer samt etablering af nye samarbejder. Varetagelse af tøjfittings og specialevents samt i samråd med trænerne at skaffe tøj til events. Holde kontakten til tøjsponsorer og trykker.

Forretningsorden for sponsorudvalget

Martin Hartvigsen (udvalgsformand), sponsor@lsk.dk
Casper Hempel, Anne Gammelgaard, Brigitte Dalsberg og Kenneth Mollerup.

FRIVILLIGHEDSUDVALG

Sørger for retning og ramme for frivilligt arbejde i klubben, herunder at der kontinuerligt er en tilstrækkelig stor gruppe af ressourcer til opgaverne. Ansvarlig for nødvendig uddannelse og vedligeholdelse af officials og overblik over officials.

Forretningsorden for frivillighedsudvalget

Ubesat (udvalgsformand) og Torben Hansen

KOMMUNIKATIONSUDVALG

Ansvarlig for retning og ramme for kommunikation internt og eksternt – herunder for hjemmesiden, Facebook og Det Grønne Område samt anden presse.

Maja Teilmann (udvalgsformand), maja.alling@gmail.com og Pernille Feldt-Sørensen

DRIFTUDVALG

Ansvar for den daglige drift og rapporterer til bestyrelsen. Sikrer en strategisk og repræsentativ kontakt til kommunen, Foreningen for Idrætsforeninger i Lyngby (FIL), U-Nord, Dansk Idrætsforbund (DIF), Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI) og SvømDanmark (tidl. Dansk Svømmeunion).

Jacob Nedergaard (formand), Torben Hansen (næstformand), Kenneth Mollerup (kasserer)

Stine Arneskov Mathiesen, 2232 3061, klubchef@lsk.dk
 

STÆVNEUDVALG

Ansvarlig for overblik over deltagelse i eksterne stævner. Sikrer viden om stævner og mesterskaber (stævneledelse, tilmeldinger mv.) Udfærdiger drejebøger for alle typer stævner og er ansvarlig for interne stævner så som Arena Lyngby Open, Bakken Kids Cup, Kidz Meet, Stævne i Svømmeskolen, E47 stævner, Klubmesterskaber, Nålestævner mv.

Forretningsorden for stævneudvalget

Rikke Andersen (udvalgsformand), rikkeria@gmail.com 
Torben Hansen, Bettina Adelhart Madsen, Dorte Niemann Madsen, Lars Mattson, Tonny Møller Jensen, Stine Arneskov, Anne Gammelgaard og Birgitte Dalsberg.

Sponsorer og samarbejdspartnere