BESTYRELSE

2022-2023 

 

FORMAND NÆSTFORMAND
Martin Peick Kristensen, formand@lsk.dk Torben Hansen
KASSERER MEDLEM
Tom Zøllner, kasserer@lsk.dk Ken Bjørnholdt, sponsor@lsk.dk
MEDLEM MEDLEM
Anne Gammelgaard Frederik Arnesen
MEDLEM MEDLEM
Pernille Feldt-Sørensen Maja Alling-Teilmann
MEDLEM SUPPLEANT
Steen Niemann Jacob Nedergaard
SUPPLEANT  
Katrine Kiilerich  
 
   
 
 

 

UDVALG

SPONSORUDVALG

Ansvarlig for den løbende dialog med sponsorer samt etablering af nye samarbejder. Varetagelse af tøjfittings og specialevents samt i samråd med trænerne at skaffe tøj til events. Holde kontakten til tøjsponsorer og trykker.

Forretningsorden for sponsorudvalget

Ken Bjørnholdt (udvalgsformand), 2030 1980, sponsor@lsk.dk
Steen Niemann Madsen, 2542 1262, Anne Gammelgaard, Thomas Høyrup, Birgitte Gammelgaard og Jacob Nedergaard.

FRIVILLIGHEDSUDVALG

Sørger for retning og ramme for frivilligt arbejde i klubben, herunder at der kontinuerligt er en tilstrækkelig stor gruppe af ressourcer til opgaverne. Ansvarlig for nødvendig uddannelse og vedligeholdelse af officials og overblik over officials.

Forretningsorden for frivillighedsudvalget

Stine Arneskov Mathiesen (udvalgsformand), 2232 3061, klubchef@lsk.dk
Torben Hansen

KOMMUNIKATIONSUDVALG

Ansvarlig for retning og ramme for kommunikation internt og eksternt – herunder for hjemmesiden, Facebook og Det Grønne Område samt anden presse.

Maja Teilmann (udvalgsformand), maja.alling@gmail.com 
Pernille Feldt-Sørensen og Stine Arneskov Mathiesen

DRIFTUDVALG

Sikrer den daglige drift og rapporterer til bestyrelsen. Sikrer en strategisk og repræsentativ kontakt til kommunen, Foreningen for Idrætsforeninger i Lyngby (FIL), U-Nord, Dansk Idrætsforbund (DIF), Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI) og SvømDanmark (tidl. Dansk Svømmeunion).

Stine Arneskov Mathiesen, 2232 3061, klubchef@lsk.dk
Martin Peick-Kristensen (formand), Torben Hansen (næstformand), Tom Zøllner (kasserer)

STÆVNEUDVALG

Ansvarlig for overblik over deltagelse i eksterne stævner. Sikrer viden om stævner og mesterskaber (stævneledelse, tilmeldinger mv.) Udfærdiger drejebøger for alle typer stævner og er ansvarlig for interne stævner så som Arena Lyngby Open, Bakken Kids Cup, Kidz Meet, Stævne i Svømmeskolen, E47 stævner, Klubmesterskaber, Nålestævner mv.

Forretningsorden for stævneudvalget

Frederik Holstein Arnesen (udvalgsformand), Frederikholsteinarnesen@gmail.com
Torben Hansen, Ken Bjørnholdt, Bettina Adelhart Madsen, Dorte Niemann Madsen, Lars Mattson, Ricardo Blanco, Carl Pedersen, Katrine Kiilerich, Stine Arneskov og Birgitte Dalsberg.

Sponsorer og samarbejdspartnere