UDEN FRIVILLIGE KRÆFTER, INGEN KLUB! 

 

DEFINITION PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE

En indsats, der er frivillig og således udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. Arbejdet er ulønnet, men bør som udgangspunkt ikke medføre udgifter for den frivillige. Indsatsen udføres over for en bredere personskarre eller i en større sammenhæng og giver værdi for andre end den frivillige selv. 

Som frivillig bliver du en del af et foreningsliv, hvor du ikke bare betaler for at få deltage i foreningens aktiviteter. Du bliver selv en del af aktiviterne og det samlede tilbud.

 

FORMÅL

Frivillighed i Lyngby Svømmeklub har til formål at bidrage til at skabe en sund klub i vækst med et trygt og professionelt miljø for svømmere, forældre, trænere og andre ansatte.

 

MÅLSÆTNING

Det er målsætningen med frivillighed, at alle opgaver løses på rette vis og i rette tid, samt at frivilligheden er med til at indfri de strategiske mål, som bestyrelsen har defineret for klubben.

 

PEJLEMÆRKER 

  1. Frivilligt arbejde skal være nemt og trygt.
  2. Frivilligt arbejde skal være sjovt.
  3. Frivilligt arbejde skal være udviklende fagligt, personligt og/eller socialt.
  4. Frivilligt arbejde skal give værdi for klubben.
  5. Frivilligt arbejde skal anerkendes.

Frivillighedsudvalget er omdrejningspunkt for strategien. Udvalget udstikker retningslinjer og understøtter strategiens realisering.

Læs mere herunder:

 

BLIV OFFICIAL I LSK

Officialuddannelsen er gratis for alle vores frivillige og bringer dig helt frem på kanten af svømmebassinet.

Du kan se alle de forskellige moduler og kurser du kan tage gennem Dansk Svømmeunion.

Er du nysgerrig, så kontakt os på klubchef@lsk.dk 

 

Sponsorer og samarbejdspartnere