GENERALFORSAMLING

Lyngby Svømmeklub afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts måned, jf. klubbens vedtægter Nedenfor er gengivet dagsordenen fra vores vedtægter, som naturligvis ændrer sig i forhold til vedtagne varsler ifm. generalforsamlingen.

 

DAGSORDEN (STANDARD FRA VORES VEDTÆGTER)

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forgangne år til godkendelse
 5. a. Godkendelse af evt. vederlag til bestyrelsen
  b. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (for 2 år) i lige år
 8. Valg af kasserer (for 2 år) i ulige år
 9. Valg af sekretær (for 2 år) i ulige år
 10. Valg af bestyrelsesmedlem (for 2 år) hvert år og mindst 1 medlem
 11. Valg af eventuelle suppleanter (for 1 år) hvert år
 12. Valg af ekstern revisor (for 1 år) hvert år
 13. Eventuelt

TIDLIGERE AFHOLDTE GENERALFORSAMLINGER

Desuden har vi valgt at offentliggøre årsrapporterne

Sponsorer og samarbejdspartnere