Forælder til en svømmer på E-hold?

Vi tillader os at stille nogle krav til dig som forælder til en svømmer på et E-hold.

Det gør vi for at få tandhjulene til at løbe rundt dels på de enkelte hold til stævner, træningslejre, sociale arrangementer mv., som også omkring holdene i forskellige udvalg eller helt konkrete opgaver, som vores trænere og stab ikke kan løse selv.

Vi regner derfor med, at alle svømmere er repræsenteret med mindst én forælder, som deltager aktivt i klubbens frivillige arbejde.

Til gengæld for forældrenes arbejdskraft garanterer vi en masse hyggeligt samvær med svømmerne og resten af forældregruppen.

 

Særligt om officials-opgaver

Uddannede officials er en nødvendighed for at afholde svømmestævner. Ved de fleste udebanestævner skal vi stille med 3 officials hen over hele stævnet. Til de mindre invitationsstævner, hvor få klubber deltager, skal vi stille med langt flere. Det gælder f.eks. til Kids Meets, hvos vi stiller med ca. 7. Til vores interne stævner til vi med alle officials f.eks. til klubmesterskaberne, og til stævner, hvor vi er værter, er det os, der stiller med alle specialfunktioner og stævneledelse til stævnet f.eks. til Bakken Kids Cup.

På E5 og E4 ser vi gerne, at alle svømmere har en forælder, der har grunduddannelsen for officials (modul 1 og 2). På de øvrige hold er det vigtigt, at en række forældre videreuddanner sig sig til starter, sekretariatsfunktion, ledende tidtager og måldommer samt til speaker. Man har naturligvis mulighed for at melde sig som trainee, indne man kaster sig over en opgave. Det er klubben, der betaler for alle kursusudgifter, og vi afholder i egen klub både grunduddannelsen og typisk også nogle af specialfunktionskurserne.

Man kan følge med i alle kurser, der bliver udbudt og tilmelde her: KURSUSKATALOG

Du kan tale meget mere med din tovholder på holdet eller skrive til klubchef@lsk.dk

 

Klubtøj og egenbetaling

Klubben samarbejder med en SwimKing samt en eller flere underleverandører af tøj, svømmetøj og -udstyr samt konkurrencedragter. Via SwimKing får du rabat ved at logge ind med brugernavn "lsk" og kodeord "lyngby". Vi har ikke krav til, hvad du svømmer i, men får du udleveret et sponsoreret stykke tøj, skal dette som monimum være ved præmieoverrækkelse og meget gerne så vidt muligt til alle stævner mv., som sker i klubregi. Dette vil typisk være en t-shirt. Herudover er der forventningen, at du altid bærer klubtøj, når du repræsenterer klubben udenbys. Der vil i starten af hver sæson være en tøjfiting, hvor du kan bestille tøj med navneryk samt købe forskellige andre relevante genstande. Du kan også altid købe via SwimKings hjemmeside SwimKing.dk

Vi svømmer også med klubbadehætter, som købes periodevis hos SwimKing.

Der er en høj grad af egenbetaling i klubben. Det betyder, at klubben giver et tilskud til træningslejre, mesterskaber med overnatning og internationale mesterskaber. Udgifter herudover betaler svømmeren selv for.  

 

Foldere

Vi har udarbejdet nogle relevante foldere, som kan være relevante for dig, der har et barn/ung i Konkurrenceafdelingen.

Velkommen som forælder i Konkurrenceafdelingen: Se mere i folderen her.

Velkommen som holdleder: Se mere i folderen her.

Velkommen som official: Se mere i folderen her.

 

 

Sponsorer og samarbejdspartnere