RYGE- OG ALKOHOL

Lyngby Svømmeklub er optaget af at arbejde for at fremme et sundt og ansvarligt arbejds- og klubmiljø.

RYGEPOLITIK

Der er rygeforbud i de lokaler og faciliteter, som Lyngby Svømmeklub har til rådighed på daglig basis. Formålet er at udbrede røgfrie miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for at undgå, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Når medlemmer, ansatte og frivillige benytter faciliteter, der er stillet til rådighed af andre, for eksempel Lyngby-Taarbæk Kommune, følger vi de regler og anvisninger, der er gældende for det enkelte område. TIlsvarende gælder det, når deltagelse i klubregi sker i udlandet.

ALKOHOLPOLITIK

Når ansatte eller frivillige er på bassinkanten eller varetager lignende opgaver, er det uacceptabelt at indtage eller at være påvirket af nogen former for rusmidler. Dette gælder også eftervirkning af at have været påvirket.

Når svømmere deltager i aktiviteter, som sker i regi af Lyngby Svømmeklub eller som repræsentant for Lyngby Svømmeklub (træning, stævner, ture og træningslejre), er det uacceptabelt at indtage nogen former for rusmidler.

I forbindelse med ikke-sportslige aktiviteter i klubben, f.eks. en sommerfest eller en særlig fejring, forventes det, at medlemmer, ansatte og frivillige følger lokale retningslinjer for stedet og lovgivningen på området, f.eks. regler om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år, forbud mod udskænkning af alkohol til personer under 18 år,  og i det hele taget udviser god dømmekraft.

Vores Ryge- og alkoholpolitik er vedtaget februar 2021 og bliver løbende opdateret. Mindst efter hver generalforsamling gennemgås politikken.

Sponsorer og samarbejdspartnere