HVAD FÅR DU SOM SPONSOR

Et samarbejde med Lyngby Svømmeklub (forkortet LSK) er også et samarbejde med dansk svømning og Danmarks 3. største idrætsgren jf. DIF medlemsstatistik. Men et samarbejde med LSK er også et samarbejde om de værdier, der findes i klubben og om at hjælpe klubben til at nå sine mål om at være en attraktiv forening med mange muligheder.

Kunne du tænke dig at være sponsor i en eller anden form, så kan du altid kontakte sponsorudvalget på sponsor@lsk.dk 

ANSVARLIGHED OG SIKKERHED

LSK er en klub, hvor man tager sig af og hjælper hinanden til at skabe gunstige rammer for klubbens udvikling. LSK lærer alle børn at svømme og giver dem sikkerhed til at begå sig i og ved vand. LSK har tilbud til alle uanset køn, alder, baggrund eller forudsætninger. LSK ønsker, at forældre til svømmerne tager medansvar for klubben og deltager i klubbens frivillige arbejde. LSK ønsker at drive klubben på en ansvarlig måde både når det gælder økonomi, rammer og sportslige ambitioner.

SUNDHED OG ENERGI

LSK ønsker at sikre børn og unges sundhed ved at motivere alle børn til fysisk og sportslig udfoldelse. LSK motiverer børn og unge ved at tilbyde sjov fysisk og sportslig udfoldelse LSK skaber sociale rammer omkring svømningen, der får interesserede svømmere til at fastholde svømning som konkurrence- og motionssport.

PRÆSTATIONER OG PERFORMANCE

LSK ønsker at tilknytte de allerbedste trænere og ledere. LSK gør det muligt for elitesvømmere at udfordre deres sportslige talent. LSK’s trænere, ledere og administrative medarbejdere ønsker at yde en ekstra indsats, der både er professionel og imødekommende.

Hvis du kunne tænke dig at blive sponsor i Lyngby Svømmeklub – eller du kender et firma der vil – kan du tage fat i Ken Bjørnholdt på mail sponsor@lsk.dk eller tlf. 2030 1980 eller via klubbens kontor kontor@lsk.dk.

FÅ DIT FIRMAS LOGO PÅ KLUBTØJET

Vi har i sponsorudvalget fået henvendelse angående sponsorat af klubtøj til specifikke hold. Sponsorudvalget vil gerne give alle hold lige muligheder. Nedenfor kan du se de muligheder vi opstiller:

KLUBSPONSOR

Som klubsponsor får du dit firmas logo på alle T-shirts og shorts som K-afdelings svømmere, trænere (i K- og B-afd.), holdledere og andet personale benytter. Dit logo placeres på forsiden af T-shirt og på fronten af shorts. Det betyder at dit firmas logo bliver eksponeret på est. 150-180 T-shirts og shorts. Du får ligeledes dit logo på LSK hjemmeside. Endelig vil dit logo komme på den Sponsortavle, som Klubsponsor, der bliver sat op på Trongården. Dit sponsorrat går til aktiviteter for hele Lyngby Svømmeklub. Et sponsorrat til hele Lyngby Svømmeklub starter ved kr. 40.000.- plus trykkeprisen på tøjet. Klubsponsorrat gælder for 1 sæson.

HOLDSPONSOR

Som Holdsponsor får du – hvis du ønsker det – dit logo på svømmernes T-shirt på dit hold. Konkret får dit logo plads på svømmernes T-shirt efter aftale med sponsorudvalget, det kan være på ryggen eller ærmet. Du får ligeledes dit logo på LSK hjemmeside. Endelig vil dit logo komme på den Sponsortavle, som holdsponsor, der bliver sat op på Trongården. Dit sponsorat går direkte til svømmernes klubtøj. Dvs. jo større sponsorat – jo mindre skal svømmerne selv betale for klubtøjet. Et sponsorat til et specifikt hold starter ved kr. 10.000 plus trykkeprisen på tøjet. Holdsponsorat gælder for 1 sæson. Der vil blive udarbejdet en aftale mellem sponsor og LSK.

EVENTSPONSOR

Som eventsponsor får du – hvis du ønsker det – dit logo på svømmernes T-shirt der er lavet til en konkret event, det kan være DM eller Østdanske mesterskaber. Det kan evt. også være en træningslejr eller lign. Konkret får dit logo plads på svømmernes T-shirt efter aftale med sponsorudvalget, det kan være på ryggen eller ærmet. Du får ligeledes dit logo på LSK hjemmeside. Endelig vil dit logo komme på den Sponsortavle, som eventsponsor, der bliver sat op på Trongården. Dit sponsorat går direkte til svømmernes event. dvs. jo større sponsorat – jo mindre skal svømmerne selv betale for eventen. Et sponsorat til en specifik event starter ved 5.000 kr. plus trykkeprisen på tøjet.

VORES STOLTE SPONSORER

Sponsorer og samarbejdspartnere